Ek chuski “Jagne” ke, aur “Sbko Jagane” ke,

Ek chuski “Badne” aur “Badane” ke Khusiyon ko apne mn sma ke “Baatne ke”

framed@ Nigalpani, Uttarakhand

Advertisements